Profile

Tenor/又吉秀樹

Hideki Matayoshi

Violin/梶野絵奈

Ena Kajino

Piano/竹田俊亮

Shunsuke Takeda